ALV op woensdag 26 februari 2020

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING LTC DE MEENT OP WOENSDAG 26 FEBRUARI A.S.
 
Langs deze weg nodigen wij alle seniorleden, ereleden en niet-spelende leden van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van LTC De Meent te houden op woensdag 26 februari 2020 vanaf 20:00 uur in ons clubhuis aan de Meerweg 60 te Bussum.
 
Aanmelden kan via secretaris@ltcdemeent.nl
 
 
Zoals tijdens en na de B-ALV van november jl. is aangekondigd, zullen voorzitter Anouk Grosveld en JC-voorzitter Bart Ranke het bestuur na trouwe dienst gaan verlaten. Het bestuur is nog naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter maar aangezien deze tot op heden nog niet gevonden is, zullen we waarschijnlijk voorlopig met een interim-voorzitter vanuit het bestuur verder gaan. Dit laat niet onverlet dat wij nog steeds geïnteresseerd zijn in het vinden van 2 nieuwe bestuursleden, voor de portefeuilles Junioren en Senioren.
Kandidaten worden verzocht contact op te nemen via e-mail met voorzitter@ltcdemeent.nl of secretaris@ltcdemeent.nl.
 
In de ALV zullen verder o.a. de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 aan bod komen, krijgt u een update van de renovaties van banen en LED-verlichting en zullen de afzwaaiende commissieleden bedankt worden. 
Alle relevante stukken volgen uiterlijk een week voor de ALV.
 
We zien je graag op 26 februari in ons clubhuis!
Nieuws overzicht