reminder: Uitnodiging ALV LTC de Meent 9 februari as om 20.00 uur

Wij nodigen je graag uit voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022 van LTC De Meent, op woensdagavond 9 februari om 20:00 uur.

Aangezien we nog steeds met beperkingen vanwege het Corona-virus te maken hebben, geldt er een beperkte capaciteit voor fysieke aanwezigheid van maximaal 25 bezoekers plus het Bestuur in het Clubhuis.

We zullen de stoelen op 1½ meter afstand plaatsen en tevens dienen alle bezoekers over een geldige Corona QR-code te beschikken welke bij de ingang voor aanvang gescand zal worden. Wij verzoeken je bij registratie aan te geven of je fysiek aanwezig wilt zijn. We geven voorrang aan fysieke toelating van 1 vertegenwoordiger van de diverse commissies en de 2 leden van de Kascommissie.

Leden die niet fysiek willen of kunnen deelnemen, kunnen per MS Teams-verbinding de ALV digitaal volgen. Wij hebben het clubhuis daar dan zo op ingericht dat er met een goed overzicht en goed geluid de vergadering te volgen is.

De agenda van de ALV vind je op onze site www.ltcdemeent.nl onder nieuws/notulen alv (wel eerst even inloggen) en is ook per email naar je toe gestuurd.

Er zal over een aantal zaken gestemd gaan worden en gezien de hybride vorm van vergaderen (fysiek en digitaal) kan dit niet zoals normaal via handopsteken. Wij zullen voor het stemmen gebruik maken van een digitaal systeem waarmee iedereen via de mobiel kan inloggen en stemmen. Dit geldt ook voor de mensen die fysiek aanwezig zijn.

Voor deelname aan de ALV verzoeken we je je aan te melden door uiterlijk 9 februari 12:00 uur een mailtje te sturen aan secretaris@ltcdemeent.nl.

We zien je graag live of digitaal op 9 februari!

Vriendelijke groet,

Namens het Bestuur van LTC De Meent

Hwie Bing Kwee
Voorzitter a.i.

 

Nieuws Overzicht