Overlijden Pépé James

Ons bereikte het verdrietige bericht dat op woensdag 16 maart LTC De Meent-lid Pépé James is overleden. Pépé is meer dan veertig jaar (sinds 1981) lid geweest van onze club en zelfs toen de fysieke beperkingen haar niet meer in staat stelde om met een racket op de baan te staan, bleef zij trouw aan de club als niet-spelend lid. En vroeger is zij als Bussums meisje al lid geweest van LTC De Meent.

Pépé heeft in verschillende commissies (ze had zitting in Jeugdcommissie, Technische Commissie en Barcommissie) en het in Bestuur veel werk voor de club verzet. Velen herinneren haar als een lieve fijne dame en ze zal gemist worden. 

Pépé is 83 jaar geworden.

Wij wensen de nabestaanden en mensen die haar goed kenden, heel veel sterkte toe.

Het bestuur van LTC de Meent

Nieuws Overzicht