Van de Voorzitter

Beste leden en alle betrokkenen,

Hoe bijzonder voelt het om u een prachtig nieuwjaar toe te wensen terwijl wij, vooral gevoed door de media, dagelijks geconfronteerd worden met de meest zorgelijke ontwikkelingen op heel veel fronten. De oorlogen, de klimaatveranderingen, de crisissen die ons te boven stijgen zijn zorgelijk.

Echter, het oude jaar uitluiden en het nieuwe jaar verwelkomen brengt ook hoop.

Laten wij positieve energie halen uit het besef dat wij verantwoordelijk zijn voor hetgeen wel binnen ons bereik ligt om te veranderen. Dat zijn soms kleine en soms grotere veranderingen. Ook al lossen wij daar wereldproblemen niet mee op, het is een beweging van hoop wat haaks staat op bevriezing of stilstand. Ik hoop dat ik het niet te cryptisch breng maar u inspireer bij een positieve kijk op ons leven. 

En juist daarom voelde ik mij deze week verblijd bij een kort bezoek aan ons park. Onder coördinerend oog van onze accommodatie commissie leden is men gestart met onderhoud van de banen 4,5,6 en 7.  Maar niet zonder zelf de handen uit de mouwen te steken. De heren hebben langs alle banen de struiken en boomtakken gesnoeid met een megaberg aan groenafval als resultaat. 

Het is meer dan indrukwekkend om te zien hoe grondig de banen worden aangepakt. Waar het normaal gesproken heerlijk is om mensen te zien tennissen verzeker ik u dat bij het aanschouwen van dit schouwspel het heel goed voelt. Goed, met name omdat ik nu alvast uitkijk naar u allen als spelende leden in de eerste lentezon op perfecte banen. Het is goed om in ons achterhoofd te houden dat alles relatief is en er nog veel in de wereld hersteld moet worden, maar u mag genieten van een geweldig nieuw tennisseizoen.  

Ik wens u allen oprecht veel gezondheid toe en alle geluk dat binnen uw bereik ligt en hoop u te mogen begroeten op de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 februari 2022. De uitnodiging hiervoor volgt in de loop van januari.

Hwie-Bing Kwee

Voorzitter LTC De Meent

 

Nieuws Overzicht