Aankondiging ALV LTC de Meent op 21 februari 2023

Zoals al aangekondigd in de nieuwjaarsgroet van onze voorzitter Hwie Bing, zullen we dit jaar onze Algemene Ledenvergadering (ALV) houden op dinsdag 21 februari 2023 om 20:00 uur in ons clubhuis aan de Meerweg 65.

 

 

 

Uiteraard zien we graag zo veel mogelijk leden aanwezig tijdens deze vergadering, om vragen te stellen, antwoorden te krijgen of ideeën te spuien. Daarnaast willen we graag al onze aftredende bestuursleden en commissieleden die avond bedanken.

Tevens zal het Bestuur verslag doen van het afgelopen jaar zowel op organisatorisch gebied als ook de financiële verslaglegging presenteren en we zullen de begroting van 2023 ter goedkeuring aan de vergadering voorleggen.

Het programma is als volgt:

19:30-20:00          ontvangst met koffie/thee
20:00-22:00          ALV (met rond 21:00 uur een korte pauze)
22:00-22:30          afsluitende borrel
22:30                     einde

De concept agenda kun je raadplegen op onze site onder het kopje Nieuws/Notulen ALV (wel eerst even inloggen); de financiële stukken zullen minimaal een week voorafgaand aan de ALV ook hier ge-upload worden.

 Wij hopen jullie in grote getalen te mogen begroeten. R.S.V.P. door een mail te sturen naar secretaris@ltcdemeent.nl

 Met sportieve groet,

Joost Hasperhoven
Secretaris LTC De Meent

06-539 47 129

 

Nieuws Overzicht