Dringend bestuurs- en commissieleden gezocht

Vorige week heeft het bestuur een mail gestuurd met daarin de dringende vraag aan leden om zich aan te melden als lid van het bestuur of een commissie.

Er zijn wat reacties op gekomen maar de noodoproep is nog actueel, dus: twijfel niet langer en meld je aan via bestuur@ltcdemeent.nl!

Ondanks diverse oproepen dat er vrijwilligers nodig zijn voor het bestuur en noodzakelijke commissies is er tot nu toe onvoldoende animo om deze plekken op te vullen. Omdat de huidige secretaris en penningmeester tijdens de ALV van 12 februari zullen aftreden, ontstaat dan de situatie dat het bestuur onrechtmachtig is. Dit omdat er statutair is vastgelegd dat het bestuur uit minimaal vijf leden moet bestaan.

Deze situatie mag niet ontstaan, we hopen dat iedereen zich daar van doordrongen is. En zich medeverantwoordelijk voelt voor het reilen en zeilen van onze prachtige club!

Dus: twijfel niet langer, overleg met teamgenoten, tennispartners of andere leden waarvan je denkt dat die deze naderende crisis ook willen afwenden. En meld je bij het bestuur om te overleggen welke vacature bij jou past, via bestuur@ltcdemeent.nl. Het is ontzettend leuk en leerzaam om een bestuurs- of commissielid te zijn. En vooral: het is noodzakelijk voor het voortbestaan van onze mooie club dat leden zich voor de club (blijven) inzetten. LTC De Meent: dat zijn we samen.

 

 

Nieuws overzicht