Lidmaatschap

Het lidmaatschap van LTC De Meent wordt minimaal aangegaan tot het einde van het kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij voor 1 december van datzelfde jaar per e-mail of per brief wordt opgezegd.

De contributie in 2021:

JUNIOREN   Verplichte trainingsbijdrage
Inschrijfgeld € 34,–  
Contributie     € 117,50 € 112,50
     
SENIOREN    
Inschrijfgeld € 65,–  
Contributie   € 195,–  
     
OVERIG    
Introducée € 7,50  
Niet-spelend lid € 25,–  
Zomerchallenge              € 60,–  

Vanaf 16 jaar mag je ook lid worden zonder te trainen.
De contributie bedraagt in het tennisseizoen dat je:
16 jaar wordt          130,-
17 jaar wordt          155,-
18 jaar wordt         € 195,- (contributie senioren)

Studentenkorting
In aanmerking voor studentenkorting (€ 75,--) komen leden tussen de 17 - 26 jaar, die studeren aan een MBO/HBO/Universitaire opleiding en uitwonend zijn. Indien je gebruik wilt maken van studentenkorting kun je het inschrijvingsbewijs mailen naar de ledenadministratie.

Familiekorting
Vanaf het vierde gezinslid (junior) bestaat de mogelijkheid tot familiekorting. Deze bedraagt € 75,– . 

Factuur per gezin
Facturen worden per gezin verstuurd in plaats van per lid. Mocht je voor bepaalde gezinsleden in de toekomst een losse factuur willen ontvangen dan kun je dit aangeven bij de ledenadministratie. Hiermee vervalt de familiekorting.

Voor vragen neem contact op met: administratie@ltcdemeent.nl

Inschrijfgeld is niet opnieuw verschuldigd, als je binnen 2 jaar nadat je hebt opgezegd weer lid wordt.

 

Beƫindiging lidmaatschap of omzetten naar niet-spelend lid

Wanneer je je als lid wilt afmelden of je lidmaatschap wilt omzetten naar niet-spelend lid, kan dit enkel voor het komende seizoen door een schriftelijk bericht aan de ledenadministratie voor 1 december. Tijdens het seizoen kan het lidmaatschap niet aangepast worden. In geval van een ernstige blessure kan een lidmaatschap tot 1 april van het betreffende jaar omgezet worden naar niet-spelend lid. Hiervoor is een doktersverklaring vereist waaruit blijkt dat er minimaal vijf maanden niet getennist kan worden. Verzoeken tot aanpassing of opzegging van het lidmaatschap kun je richten aan:

Ellen Rosman
E-mail: administratie@ltcdemeent.nl