Baan reglement

Op de tennisclub wordt een digitaal afhangsysteem gebruikt waarmee je met je lidmaatschap pasje een baan kunt afhangen.
Onderstaand baanreglement is vastgesteld door het bestuur:

Lees meer

Huishoudelijk reglement

De rechten en plichten van de leden staat omschreven in het Huishoudelijk Reglement. Via onderstaande link kunt u deze downloaden.

Lees meer