Van de voorzitter ai

Een weerbarstig tweede corona tennisjaar is bijna ten einde! Alles en iedereen heeft er direct of indirect last van gehad en toch, zoals elk jaar weer, vallen de herfstbladeren van de bomen, klettert de regen tegen de ruiten en trekken wij als vanouds een extra trui aan (ook al om de gasrekening in toom te houden).Gelukkig is er volop getennist. De najaarscompetitie is afgelopen weekend geëindigd (op een enkele inhaalwedstrijd na) en feestelijk afgesloten op de zaterdagavond met zeker 60 deelnemers. Er was een prima maaltijd geregeld en er is ook nog gedanst! Hulde en dank aan de initiatiefnemers (Technische Commissie) en allen die voor maar vooral achter de bar zo goed voor iedereen gezorgd heeft.

 

Bokkentoernooi & Signorita Slam

Als het weer het toelaat kunnen we de hele winter doorspelen, maar voor behoud van de banen, houd de app berichten wel in de gaten. Wat er ook nog op het programma staat voor dit jaar zijn het Bokkentoernooi op zaterdag 20 november en de Signorita Slam op zondag 21 november. Er zijn er nog enkele plekken beschikbaar, dus heb je je nog niet opgegeven en wil je alsnog meedoen? Stuur dan zo snel mogelijk je inschrijving naar de Recreatie Commissie met een mailtje naar rc@ltcdemeent.nl.

Ontwikkelingen en nieuwe plannen

Het bestuur voert op dit moment volop gesprekken met leden en medewerkers om een aantal clubzaken te verbeteren en een regorganisatie van bestuurs-portefeuilles vorm te geven. Ook zijn we druk in de weer met het werven van nieuwe bestuursleden die we op de ALV in februari aan u willen presenteren. Daarnaast zijn er vergevorderde gesprekken gaande om weer een barcommissie in te richten die de ‘barbelevenis’ een nieuwe impuls zal geven.

Tenslotte zijn er plannen om het komende jaar nog de nodige investeringen te doen en verbeteringen aan te brengen aan ons park en clubhuis (benedenruimte). We hebben nu een prachtig ingericht clubhuis en de volgende opdracht aan ons allen is om daar door middel van verbeterde catering en activiteiten meer gebruik van te maken. Meer concrete plannen lichten we tijdens de ALV toe.

Jubileum LTC de Meent

Dan een mooi vooruitzicht voor het komende jaar 2022. Uw tennisclub LTC De Meent viert dan haar 80-jarig bestaan! Dat moet een bijzonder jaar worden met vele tennis activiteiten en feesten. Een jubileum commissie gaat daar enthousiast mee aan de slag. Houd de berichten in de gaten, vooral als u overweegt een steentje bij te dragen. Het idee is om het jubileumjaar in te luiden met een nieuwjaarsreceptie in januari. Meer details volgen snel.

 

Blik vooruit

Onze club is ook afgelopen jaar weer gegroeid met nieuwe leden en die willen wij graag laten ervaren wat het betekent lid te zijn van onze club.

Begin december komt het bestuur met een afvaardiging van alle commissies bijeen om voor volgend jaar weer een gevarieerd aanbod van activiteiten en festiviteiten voor te bereiden.

 

U ziet wij zijn als bestuur op de achtergrond volop bezig met voorbereidingen die wij u in Februari willen voorleggen. Maar allereerst wens ik u een winterhard ijzige schaatswinter toe of anders een zachte winter waar wij volop kunnen genieten van onze tennisbanen.

Met sportieve groet,

Hwie-Bing Kwee
Voorzitter a.i.

Nieuws Overzicht