Gedragscodes

De KNLTB is als overkoepelende sportbond verantwoordelijk voor het opstellen, handhaven en ontwikkelen van de diverse regels binnen de Nederlandse tennissport. Zoals bijvoorbeeld de Statuten, het Algemeen reglement, het Reglement Begripsbepalingen, het Directiestatuut, diverse andere reglementen en de KNLTB-gedragscodes.

De KNLTB heeft zich medio 2021 voor wat betreft de tuchtrechtspraak voor de onderwerpen doping en seksuele intimidatie aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak. Klik hier voor de reglementen die van toepassing zijn voor het onderwerp doping. Klik hier voor de reglementen die van toepassing zijn voor het onderwerp seksuele intimidatie.

LTC De Meent onderschrijft volmondig de doelstellingen die ten grondslag liggen aan regels omtrent gedrag en fair play, niet alleen op het park, de banen en in het clubhuis, maar ook als vereniging in de samenleving.