Baan reglement

Op de tennisclub wordt een digitaal afhangsysteem gebruikt waarmee je met je lidmaatschap pasje een baan kunt afhangen.
Onderstaand baanreglement is vastgesteld door het bestuur, maar zou tijdelijk kunnen veranderen ivm de Covid situatie:

Tijden

 • Speeltijden van de buitenbanen zijn van 08:00 uur t/m 22:30 uur.
 • Het clubhuis is doordeweeks gedurende het tennisseizoen geopend van 09:00 uur t/m 23:30 uur. In het weekend tot 18.00 uur, behalve tijdens competitie, toernooien of evenementen.
 • Bij slecht weer en onbespeelbare banen zal het clubhuis gesloten zijn.
 • Diegene die als laatste het park verlaat sluit het terreinhek

Beschikbaarheid banen

 • Op de LTC de Meent site kunt je zien of de banen bespeelbaar zijn.
 • Op het digitale afhangsysteem staat aangegeven op welke banen training, competitiewedstrijden, toernooien, evenementen of baanonderhoud plaatsvinden. Op deze banen kan niet worden afgehangen.
 • Aanwijzingen van de accommodatie commissie, competitie- en toernooileiding dienen te worden opgevolgd.

Baanreservering

 • Reserveren kan alleen met een geldige spelerspas of introducépas.
 • Bij verlies van je pas kan tegen betaling van € 15,- via de ledenadministratie een nieuwe pas worden verkregen.
 • Doorhangen ( verlengen van de speeltijd ) terwijl je nog speelt is niet toegestaan.
 • Reserveren kan pas als alle spelers op het park aanwezig zijn en ook blijven.
 • Bij dubbelen moeten minimaal 3 pasjes worden gebruikt.
 • Regentijd is speeltijd
 • Junioren onder de 15 jaar mogen na 19.00 uur niet meer afhangen
 • De minibaan kan niet worden afgehangen

Kleding

 • Het betreden van de baan is alleen toegestaan met tennisschoenen en gepaste tennis kleding

Baangebruik

 • Na ieder partij moet de baan worden geveegd conform de veeginstructie en eventuele beschadigingen moeten meteen worden gerepareerd.
 • Glaswerk mag niet worden meegenomen naar de baan, laat geen afval achter.
 • Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven in het clubhuis
 • Naast de baan mag niet gerookt worden.

Speelperiode

 • Overdag dubbel 60 minuten enkel 60 minuten
 • Avonds vanaf 19.00 uur. dubbel 45 minuten enkel 30 minuten

Introducés

 • Zijn maximaal 3 x per seizoen per lid toegestaan alleen als er banen vrij zijn en er een redelijk vooruitzicht bestaat dat er geen topdrukte zal ontstaan. Per lid één introducé per keer.
 • Kosten introducépas voor senioren € 7,50 voor een dagdeel af te rekenen aan de bar

Tenslotte

Geen enkel systeem is feilloos, het bestuur van LTC de Meent gaat er dan ook vanuit dat deze “spelregels” gerespecteerd zullen worden en dat de LTC de Meentleden in de geest van
dit systeem zullen handelen.

Het baanreglement is goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 22 februari 2018

Reglementen Overzicht