BeŽindiging lidmaatschap of omzetten naar niet-spelend lid

Wanneer je je als lid wilt afmelden of je lidmaatschap wilt omzetten naar niet-spelend lid, kan dit enkel voor het komende seizoen door een schriftelijk bericht aan de ledenadministratie voor 1 december. Tijdens het seizoen kan het lidmaatschap niet aangepast worden. In geval van een ernstige blessure kan een lidmaatschap tot 1 april van het betreffende jaar omgezet worden naar niet-spelend lid. Hiervoor is een doktersverklaring vereist waaruit blijkt dat er minimaal vijf maanden niet getennist kan worden. Verzoeken tot aanpassing of opzegging van het lidmaatschap kun je richten aan:

Ellen Rosman
E-mail: administratie@ltcdemeent.nl

 

Lidmaatschap overzicht