Fair Play

LTC De Meent staat voor Fair Play! Jij toch ook?

Wat is Fair Play?Fair Play houdt in dat je speelt volgens de regels van de sport en je je eerlijk en sportief gedraagt. Fair Play is van belang in elke sport en dus ook in de tennissport. Op en naast de baan dient iedereen – van recreant tot topspeler, leraar of vrijwilliger – zich integer en respectvol te gedragen. LTC De Meent draagt Fair Play actief uit aan alle betrokkenen bij de tennissport. Fair Play draagt namelijk bij aan een veilige en plezierige sportbeoefening. En wie het plezier in tennis behoudt, blijft de sport langer beoefenen!

Hoe draag jij bij aan Fair Play?De KNLTB staat voor Fair Play! In de strijd tegen ongewenst gedrag heeft de KNLTB gedragscodes en een Reglement Fair Play opgesteld. Met deze aanpak wil de KNLTB bewustwording over Fair Play creëren, voorkomen dat misdragingen plaatsvinden en ervoor zorgen dat een overtreding van de gedragscodes daadwerkelijk wordt aangepakt.

Fair Play doen we samen! Binnen de vereniging zijn er diverse rollen waardoor bijgedragen kan worden aan Fair Play:

Als bestuurder en/of vrijwilliger
Als tennis- en of padelspeler
Als leraar

Als bestuurder en vrijwilligerGedragscode voor de verenigingsvrijwilliger
De Algemene gedragscode van de KNLTB is van toepassing op iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij de tennissport. De Algemene gedragscode is dus ook van toepassing op verenigingsbestuurders en -vrijwilligers. Daarnaast geldt voor bestuurders en overige vrijwilligers specifiek de Gedragscode voor de verenigingsvrijwilliger.

Wat wordt er op basis van de Gedragscodes voor de verenigingsvrijwilliger van jou verwacht?

 • Onthoud je van ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, (verbale/fysieke), discriminatie en pesten;
 • Neem (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus en meldt dit bij het verenigingsbestuur, het ISR (in geval van doping of seksuele intimidatie) of de KNLTB;
 • Wees financieel transparant; handel zuiver en voorkom belangenvertrengeling.
 • Onthoud je van matchfixing van tenniswedstrijden en gok niet op deze sport;
 • Houd je aan de regels (waaronder de statuten, reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond, en afspraken);
 • Zie toe op de naleving van regels en normen door anderen. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag.

Als spelerAlgemene gedragscode
De Algemene gedragscode van de KNLTB is van toepassing op iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij de tennissport. De Algemene gedragscode is dus van toepassing op alle tennisspelers.
Wat wordt er op basis van de Algemene gedragscodes van spelers verwacht?

 • Houd je aan de spelregels;
 • Speel niet vals en gebruik geen scheldwoorden;
 • Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen;
 • Raak niemand tegen zijn/haar wil aan;
 • Spreek anderen aan op ongewenst gedrag.

Wat kun je zelf doen?
Word je geconfronteerd met onsportief gedrag of gedrag dat in strijd is met de gedragscodes? Probeer er dan altijd eerst onderling in goed overleg uit te komen. Lukt dat niet, vraag dan naar de wedstrijdleiding (zoals een verenigingscompetitieleider of verenigingstoernooileider) en kijk of zij kunnen helpen bij het oplossen van de situatie. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, informeer dan het bestuur van de vereniging. Elke vereniging heeft namelijk een eigen verantwoordelijkheid om op te treden als er onsportief gedrag of gedrag in strijd met de gedragscodes plaatsvindt. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de vereniging zelf die direct maatregelen kan treffen en toezicht kan houden. Meldplicht

Let op! Word je geconfronteerd met een ernstige misdraging (zoals seksuele intimidatie, fysiek geweld, matchfixing en doping), dan ben je verplicht dit te melden bij het bestuur of de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van LTC De Meent of rechtstreeks bij de KNLTB. Betreft de melding seksuele intimidatie of doping dan zal de melding worden overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij het ISR te melden. Klik hier voor meer informatie over de meldpunten. Melden kan ook anoniem.

In geval van seksuele intimidatie ben je niet verplicht te melden, indien je zelf slachtoffer bent van seksuele intimidatie dan wel het doen van een melding in redelijkheid in de gegeven omstandigheden niet van jou verwacht mag worden. Neem contact op met de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) op vcp@ltcdemeent.nl.

Wil je liever niet met de clubleiding of VCP van de club praten neem dan contact op met de  vertrouwenspersoon van de KNLTB. Blijf niet stil, maar praat erover!

Als leraarGedragscode voor de begeleider
De Algemene gedragscode van de KNLTB is van toepassing op iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij de tennissport. De Algemene Gedragscode is dus ook van toepassing op leraren. Daarnaast geldt voor leraren specifiek de Gedragscode voor de begeleider.

Wat wordt er op basis van de Gedragscode voor de begeleider van leraren verwacht?

 • Zorg voor een veilige omgeving;
 • Behandel alle leerlingen gelijk, eerlijk en met respect;
 • Vermijd iedere vorm van fysiek of verbaal grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimiteiten;
 • Ontmoedig het gebruik van doping, alcohol en tabak;
 • Fix geen wedstrijden en gok niet op de sport;
 • Ben bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid;
 • Zie toe op de naleving van regels en normen door anderen. Spreek anderen, waaronder leerlingen, aan op ongewenst gedrag.

De overige gedragsregels vind je in de Gedragscode voor de begeleider.

Fair Play in de les
Als leraar heb je een belangrijke rol in het bevorderen van Fair Play. Naast dat je een voorbeeldfunctie hebt en je je dus zelf houdt aan de gedragscodes, kun je ervoor zorgen dat ook jouw leerlingen Fair Play hoog in het vaandel hebben staan.

Maak leerlingen bewust van Fair Play door met ze te spreken over de (spel)regels en omgangsnormen waaraan ze zich moeten houden. Je kunt hierbij wijzen op de gedragscodes van de KNLTB. Maak afspraken met leerlingen over wat er van ze verwacht wordt, benoem welk (positief) gedrag je wilt zien en beloon dit gedrag ook (“Goed gedaan”)! Spreek leerlingen aan op onsportief gedrag, corrigeer leerlingen als dat nodig is en leer ze om respectvol met elkaar om te gaan. Daarbij kun je gebruik maken van praktijkvoorbeelden of van bepaalde situaties die zich tijdens de les voordoen.

FORMULIER ‘ONDERTEKENEN GEDRAGSCODE’Klik hier voor het formulier 'ondertekenen gedragscodes'.