Bardienstenregeling

Naast onze gastheer Robert Daccò draait de bar en keuken van LTC De Meent op vrijwilligers. Om voldoende bezetting te hebben, hanteert  LTC De Meent de volgende bardienstenregeling:

 

Senior leden
-Als u per 1 januari van dit jaar 18 jaar t/m 70 jaar bent, zijn 3 bardiensten verplicht.
-Als u per 1 januari vandit jaar 71 jaar t/m 75 jaar bent, zijn 2 bardiensten verplicht.
-Voor leden die begin dit jaar 76 jaar of ouder zijn, gelden geen verplichte bardiensten.

Bij leden die gedurende het seizoen lid worden, geldt het volgende schema:
-Lid worden van januari t/m mei: 3 diensten
-Lid worden van juni t/m augustus: 2 diensten
-Lid worden na augustus: 1 dienst

Personen jonger dan 21 jaar mogen geen bardiensten tot sluit vervullen.

Junior leden
- Ouders, die zelf lid zijn, vervullen naast bovengenoemde diensten voor senioren ook 1 bardienst voor het junior lid (ongeacht het aantal kinderen).
- Ouders, die niet zelf lid zijn, draaien 1 bardienst voor hun kind die jeugdlid is (ongeacht het aantal kinderen).
- De verplichting om 1 bardienst te vervullen geldt ook voor de ouders waarvan de kinderen in de periode april t/m september lid worden.

       Vrijgesteld voor verplichte bardienst zijn
Het Bestuur -  Ereleden  - Niet spelende leden - Alle commissieleden exclusief de leden van de kascommissie.

 Afkopen en ruilen van bardiensten
-De afkoop van bardiensten kost  €48,-- per afgekochte dienst.
-Afkoop dient voor 28 maart te gebeuren door €48,-- per bardienst die u wenst af te kopen over te maken naar L.T.C.“DeMeent” te Bussum op rekeningnummer: 55.40.30.012
onder vermelding van“AfkoopBardienst” en uw bondsnummer. Wanneer u alle 3 de bardiensten wenst af te kopen moet u dus €144,-- overmaken.
-Mocht u onverhoopt verhinderd zijn,voor een dienst dient uzelf vervanging te regelen. In verband met de administratie van de diensten, dient u de ruilactie tijdig door te geven aan bardienst@ltcdemeent.nl.

Extra bardiensten draaien
Er is een kleine pool van medewerkers die betaald bardiensten invult. Deze worden ingepland als blijkt dat een bardienst niet door een lid vervuld gaat worden. Mocht u ook betaald diensten willen draaien, dan kunt u zich aanmelden bij bardienst@ltcdemeent.nl.

Niet vervullen van bardienst
Personen die niet verschijnen op een ingeplande bardienst krijgen een boete van € 55,--. 

Op tijd invullen van de bardiensten
Iedereen dient het reserveren van de bardiensten en/of afkoop ervan vóór 1april geregeld te hebben. Als u voor 1 april de bardiensten niet (compleet) heeft ingevuld, gaan we ervan uit dat u de openstaande bardiensten wilt afkopen en ontvangt u een nota naar rato van de openstaande diensten.