Bardienstregeling

Naast onze gastheer Robert Daccò draait de bar en keuken van LTC De Meent op vrijwilligers, daarnaast hebben we een betaalde poule die keuken- en bardiensten draait op drukke momenten. Om voldoende bezetting te hebben, hanteert  LTC De Meent de volgende bardienstregeling:

 

Senior leden
-Als je per 1 januari van dit jaar 18 jaar t/m 70 jaar bent, zijn 3 bardiensten verplicht.
-Als je per 1 januari vandit jaar 71 jaar t/m 75 jaar bent, zijn 2 bardiensten verplicht.
-Voor leden die begin dit jaar 76 jaar of ouder zijn, gelden geen verplichte bardiensten.

Bij leden die gedurende het seizoen lid worden, geldt het volgende schema:
-Lid worden van januari t/m mei: 3 bardiensten
-Lid worden van juni t/m augustus: 2 bardiensten
-Lid worden na augustus: 1 bardienst

Personen jonger dan 21 jaar mogen geen bardiensten tot sluit vervullen.

Junior leden
- Ouders, die niet zelf lid zijn, draaien 1 bardienst voor hun kind die jeugdlid is (ongeacht het aantal kinderen).
- De verplichting om 1 bardienst te vervullen geldt ook voor de ouders waarvan de kinderen in de periode april t/m september lid worden.

       Vrijgesteld voor verplichte bardienst zijn
Het Bestuur -  Ereleden  - Niet spelende leden - Alle commissieleden exclusief de leden van de kascommissie.

 Afkopen en ruilen van bardiensten
-De afkoop van bardiensten kost  €48,-- per afgekochte dienst.
-Afkoop dient voor 1 april te gebeuren door €48,-- per bardienst die je wenst af te kopen over te maken naar L.T.C.“De Meent” te Bussum op rekeningnummer: NL17RABO 0157 0865 93
onder vermelding van“Afkoop Bardienst” en uw bondsnummer. Wanneer u alle 3 de bardiensten wenst af te kopen moet u dus €144,-- overmaken.
-Mocht je onverhoopt verhinderd zijn voor een bardienst dan dien je zelf vervanging te regelen. In verband met de administratie van de diensten, dien je de ruilactie tijdig door te geven aan bardienst@ltcdemeent.nl.

Extra bardiensten draaien
Er is een kleine poule van medewerkers die betaald bardiensten vervult (ook eukendienst en schoonmaak). Deze worden ingepland als blijkt dat een bardienst niet door een lid vervuld gaat worden. Mocht je ook betaald diensten willen draaien, dan kun je je aanmelden bij bardienst@ltcdemeent.nl. De vergoeding bedraagt 10,- euro per uur.

Niet vervullen van bardienst
Leden die niet verschijnen op een ingeplande bardienst krijgen een boete van € 55,--. 

Op tijd invullen van de bardiensten
Leden dienen het reserveren van de bardiensten en/of afkoop ervan vóór 1april geregeld te hebben. Als blijkt dat een lid op 15 april de bardiensten niet (compleet) heeft ingevuld, gaan we ervan uit dat je de openstaande bardiensten wilt afkopen en ontvang je een nota naar rato van de openstaande bardiensten waarop incasso zal volgen